Dây hàn H08A VD (EM12K) Trọng lượng 15kg/cuộn

Liên hệ

Dây hàn H08A VD (EM12K) Trọng lượng 15kg/cuộn